10.01.2012: Rrjeti nacional do të jetë pjesë të grupit punues për krijimin e strategjisë së re për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna familjare

Trupi nacional koordinues për mbrojtjen nga dhuna familjare morri vendim që Rrjeti nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës familjare të merr pjesëmarrje aktive në përgatitjen e strategjisë për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare2012 – 2015 me dy përfaqësuese.

 Ky vendim paraqet një sukses i madh dhe mundësi që Rrjeti ti prezantoj qëndrimet për avancimin të shërbimeve të drejtpërdrejta për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës familjare, si edhe të siguroj pjesëmarrje më të madhe të sektorit joqeveritar në implementimin e aktiviteteve paraprake.

 Sipas pritjeve, procesi duhet deri në fund të vitit.

Сподели

Со поддршка од