20.01.2021: Анализа на економските предизвици со кои се соочуваат жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина

Целта на оваа анализа е идентификување на клучните предизвици со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство откако ја донеле одлуката да го напуштат сторителот, но се уште не го сториле тоа, или пак веќе го напуштиле. Имено, преку прибраните податоци се идентификувани специфичните карактеристики на оваа таргет група и нивните економски потреби, вклучително […]


29.12.2020: Напредокот на Р. Македонија при спроведувањето на Националниот Акциски План за имплементација на Истанбулската конвенција

Целта на овој извештај е да го оцени напредокот на државата во спроведување на активностите и исполнување на индикаторите утврдени во Националниот акциски план за имплементација на Истанбулската конвенција за период од 2018 – 2020 година. Истражувањата за изработката на овој извештај покажа дека институциите кои се задолжени за имплементација на НАП, не се доволно […]


25.12.2020: Родова Анализа на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија

Анализата дава осврт на тоа дали и колку Програмата за работа на Владата за 2020-2024 година го вклучува родовиот аспект во планираните активности следните 4 години. Со цел подобро да се разбере контекстот на родовата еднаквост и политичката волја за унапредување на родовата еднаквост, анализата ги зема предвид и предизборните програми на СДСМ и ДУИ […]


23.12.2020: Препораки за унапредување на можностите за вработување на жени жртви на семејно насилство

Целта на оваа анализа е да се дадат препораки за унапредување на можностите за вработување на жени жртви на семејно насилство. Преку анализа на законските можности, обврските и препораките од меѓународните документи, и анализа на активните мерки за вработување преку оперативните планови на Агенцијата за вработување на РСМ, документот донесува заклучоци кои ги идентификуваат предизвиците […]


21.12.2020: Отворен Конкурс за ангажирање на правна советничка

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, објавува Конкурс за ангажирање на Правна советничка: Кандидатките треба да ги исполнуваат следните квалификации: Диплома од завршен правен факултет Работно искуство во граѓански организации (најмалку 5 години) Работно искуство во полето на родово базирано насилство и семејно насилство, како и насилство врз деца (најмалку 3 години) Познавање […]


25.11.2020: Борбата против насилство врз жените мора да продолжи и кога глобалната кампања ќе заврши

Денеска е Меѓународен ден на елиминацијата на насилството врз жените – ден на кој започнува глобалната кампања „16 денови активизам“, кампања која има за цел да ја подигне јавната свест против сите препознаени форми на насилство врз жени, како и да ја поттикне неопходноста од унапредување на системот за заштита, за да се обезбеди соодветна […]


20.11.2020: Пандемијата не смее да биде причина за полициско непостапување при насилство врз жени

На 19 ноември 2020 година во медиумите беше објавена сторија во која се наведува дека полицијата во Тетово не постапила по пријава за семејно насилство, поради тоа што насилникот бил заболен од КОВИД-19, а полициските службеници, не поседувале соодветна заштитна опрема. Притоа, во сторијата се наведува дека жртвата и претходно го пријавувала насилството, била физички […]


09.11.2020: ПОВИК за обуки наменети за жени жртви на семејно насилство

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во рамките на проектот „ Помош и поддршка на жртви на семејно насилство во пост-кризен период“ поддржан од Владата на Р. Северна Македонија, на ден 09.11.2020г. објавува: ПОВИК За обуки наменети за жени жртви на семејно насилство Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство […]


06.11.2020: Објавен петтиот Извештај за состојбата со Женските права во Западен Балкан

Петтиот извештај „Женските права во Западен Балкан“ како и предходните години ги следи состојбите со женски права во  шест земји од регионот (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија). Извештајот служи како алатка за следење на  унапредувањето на женските права во  текот на изминатите години. Приоритетни области кои се опфатени во […]


04.11.2020: ПОВИК за суб-грантирање на партнерски организации кои работат на прашањето на насилство врз жени и семејно насилство

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство како партнерска организација на Автономен Женски центар – Србија, а со финансиска поддршка од Австриска агенција за развој (Austrian Development Agency), во рамките на проектот  ,,Институционализирање на квалитетни сервиси за рехабилитација и интеграција на жени жртви на насилство” на датум 04.11.2020г. објавува: ПОВИК за суб-грантирање на […]


Со поддршка од