05.12.2019: Панел дискусија на тема „Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство“

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во партнерство со Женска граѓанска иницијатива КЛЕА од Битола и женските организации (Форуми и Унии) во рамки на политичките партии на 5-ти декември одржа Панел дискусија на тема „Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство” во Салата на Советот на општина […]


04.12.2019: Панел дискусија Промоција на центрите за упатување жртви на сексуално насилство и стандардите за нивно функционирање

Како резултат на ратификацијата на Истанбулската конвенција, во земјава се отворени три центри за упатување жртви на сексуално насилство- во Скопје, Тетово и Куманово. Тоа што е потребно е да се зголеми визибилноста на овие центри, за жртвите да бидат информирани што се прави на терен откако тие ќе пријават случај на сексуално насилство. На […]


25.11.2019: Панел дискусија на тема: Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во партнерство со Клубот на пратенички во Собранието на Република Северна Македонија организираше Панел дискусија на тема „Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство“ , која се се оддржа денес,  25 Ноември – Меѓународен ден за борба против насилството врз жените, […]


03 – 08.11.2019: Недела за застапување во Брисел

Со поддршка и партнерство на Фондацијата Квина тил Квина и женските граѓански организации од Западен Балкан (Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Албанија) оваа година од 03-08 ноември во Брисел-Кралството Белгија се реализираа состаноци за застапување пред релевантни меѓународни тела за подобрување и унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување […]


07.11.2019: Работна средба со Клубот на пратенички

По предходно остварените контакти и комуникација со претседателката на Клубот на пратенички, г-ѓата Ѓулумсер Касапи, како и соработката и средбите со претседателките на  Форумот на жени/ Унија на жени во рамки на двете најголеми политички партии во Република Северна Македонија, беше организиран работен состанок  со цел презентирање на клучните наоди од анализата која ја подготви […]


31.10.2019: Работна средба за верификација на наодите од Анализа на економските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина

На ден 31.10.2019 година со почеток во 09.30 во хотел Порта беше одржана работна средба со организациите членки на Мрежата со цел презентација на наодите од  спроведената анализа за економските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на насилство кои сакаат да ја напуштат насилната средина. Покрај наодите, на средбата беа презентирани и нацрт верзиите […]


30.10.2019: Извештај за „Унапредување на имплементацијата на Истанбулската Конвенција: Улогата на женските граѓански организации и мрежи во Западен Балкан и Турција“

Овој извештај е поддржан од Европската мрежа против насилство врз жени (WAVE Network) дава преглед на моменталната состојба со имплементацијата на Конвенцијата во секоја од земјите, при тоа фокусирајќи се на членови кои се најдобро имплементирани, членови за кои постои најголем предизвик во имплементацијата, како и на средствата кои секоја од Владите ги одвоила за […]


29.10.2019: Јавна расправа на тема: Имплементација на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

Комисија за еднакви можности на жените и мажите на 29 Октомври 2019г. ја одржа 12тата Седница, каде што се одржа Јавна расправа на тема: Имплементација на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. На седницата, свое обраќање имаше Извршната директорка на Националната мрежа, Елена Димушевска. Димушевска укажа на тоа дека законот не ја […]


18.10.2019: Извештај од анкета за функционирањето и односите со јавноста на Мрежата

Во периодот јули – септември 2019 година, во Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство беше спроведена анкета за нејзиното функционирање  и односите со јавноста. Основната цел на анкетата беше да се сондираат мислењата, ставовите, перцепциите и искуствата поврзани со внатрешната комуникација и соработка во Мрежата и тоа, на организациите-членки, на вработените во […]


10.10.2019:Женските права и родовата еднаквост во Северна Македонија, настан организиран од Британската амбасада во Р. Северна Македонија

По иницијатива на британската амбасадорка Рејчел Галовеј беше организиран настан на тема Женските права и родовата еднаквост во Северна Македонија. Беа поканети женски граѓански организации кои работат на национално и на локално ниво. Претставничка на мрежата беше присутна на настанот. По поздравното обраќање на британската амбасадорка, беше отворена дискусија за случувањата во областа на родовата […]


Со поддршка од