20.12.2019: Анализа на економските предизвици со кои се соочуваат жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина

Целта на оваа анализа е идентификување на клучните предизвици со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство откако ја донеле одлуката да го напуштат сторителот, но се уште не го сториле тоа, или пак веќе го напуштиле. Имено, преку прибраните податоци се идентификувани специфичните карактеристики на оваа таргет група и нивните економски потреби, вклучително […]


07-08.12.2019: Работилница „Родова нееднаквост и Насилството врз жените – имплементација на Истанбулската Конвенција“

Во организација на пратеничката канцеларија во Берово, на пратеничката Јагода Шахпаска, а со поддршка на ОБСЕ беше организирана дводневна работилница на тема “Родова нееднаквост и насилство врз жените – имплементација на Истанбулската конвенција” . На работилницата беа присутни професионалци од ЦСР Берово, здравство, полиција, образование и Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Берово. […]


06.12.2019: Панел дискусија: Сексуално вознемирување на жени кои се занимаваат со рекреативен спорт

На ден 06.12.2019 година во Јавна Соба во Скопје Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во заедничко партнерство со ТАКТ – Скопје одржаа Панел дискусија на тема „Сексуално вознемирување на жени кои се занимаваат со рекреативен спорт“.                Како панелистки на настанот беа поканети и говореа Бојана Јовановска-маратонка, Едина Муса-кошаркарка и фитнес […]


05.12.2019: Панел дискусија на тема „Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство“

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во партнерство со Женска граѓанска иницијатива КЛЕА од Битола и женските организации (Форуми и Унии) во рамки на политичките партии на 5-ти декември одржа Панел дискусија на тема „Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство” во Салата на Советот на општина […]


04.12.2019: Панел дискусија Промоција на центрите за упатување жртви на сексуално насилство и стандардите за нивно функционирање

Како резултат на ратификацијата на Истанбулската конвенција, во земјава се отворени три центри за упатување жртви на сексуално насилство- во Скопје, Тетово и Куманово. Тоа што е потребно е да се зголеми визибилноста на овие центри, за жртвите да бидат информирани што се прави на терен откако тие ќе пријават случај на сексуално насилство. На […]


25.11.2019: Панел дискусија на тема: Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во партнерство со Клубот на пратенички во Собранието на Република Северна Македонија организираше Панел дискусија на тема „Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство“ , која се се оддржа денес,  25 Ноември – Меѓународен ден за борба против насилството врз жените, […]


03 – 08.11.2019: Недела за застапување во Брисел

Со поддршка и партнерство на Фондацијата Квина тил Квина и женските граѓански организации од Западен Балкан (Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Албанија) оваа година од 03-08 ноември во Брисел-Кралството Белгија се реализираа состаноци за застапување пред релевантни меѓународни тела за подобрување и унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување […]


07.11.2019: Работна средба со Клубот на пратенички

По предходно остварените контакти и комуникација со претседателката на Клубот на пратенички, г-ѓата Ѓулумсер Касапи, како и соработката и средбите со претседателките на  Форумот на жени/ Унија на жени во рамки на двете најголеми политички партии во Република Северна Македонија, беше организиран работен состанок  со цел презентирање на клучните наоди од анализата која ја подготви […]


31.10.2019: Работна средба за верификација на наодите од Анализа на економските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина

На ден 31.10.2019 година со почеток во 09.30 во хотел Порта беше одржана работна средба со организациите членки на Мрежата со цел презентација на наодите од  спроведената анализа за економските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на насилство кои сакаат да ја напуштат насилната средина. Покрај наодите, на средбата беа презентирани и нацрт верзиите […]


30.10.2019: Извештај за „Унапредување на имплементацијата на Истанбулската Конвенција: Улогата на женските граѓански организации и мрежи во Западен Балкан и Турција“

Овој извештај е поддржан од Европската мрежа против насилство врз жени (WAVE Network) дава преглед на моменталната состојба со имплементацијата на Конвенцијата во секоја од земјите, при тоа фокусирајќи се на членови кои се најдобро имплементирани, членови за кои постои најголем предизвик во имплементацијата, како и на средствата кои секоја од Владите ги одвоила за […]


Со поддршка од