10.05.2012: Работна група за креирање на новата Национална стратегија за превенција и заштита од семејно насилство 2012 – 2015

На 09.05 2012 беше одржана втората средба на работната група за креирање на Националната стратегија за превенција и заштита од семејно насилство 2012 – 2015. На истата присуствуваа претставници од Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука,, Министерство за правда, Генералниот секретаријат на Р. […]


27.04.2012: AWID Форум 2012: Трансформирање на Економската моќ во Унапредување на Женските права и правда

Претставничка од Мрежата беше една од 2200-те учеснички на AWID Форумот кој се одржа од 19 – 22 април 2012 во Истанбул, Турција. Главниот фокус беше ставен на економско јакнење на жените и нивна поголема вклученост во процесите на донесување одлуки и креирање на политики. Во текот на деновите на форумот беа одржани повеке од […]


10.01.2012: Националната мрежа ќе биде дел од работната група за креирање на новата стратегија за превенција и заштита од семејно насилство

Националното координативно тело за заштита од семејно насилство донесе одлука Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство да земе активно учество во креирање на новата стратегија за превенција и заштита од семејно насилство 2012 – 2015 со две претставнички. Оваа одлука претставува голем успех и можност за Мрежата да ги презентира своите ставови […]


25.10.2011: Одржана обука за „Лобирање и застапување за унапредување на политиките и институционалниот одговор на родово базираното насилство“

Во рамки на Заедничката програмата на Агенциите на ОН за превенција на  семејно насилство, со подршка од UN WOMEN во рамки на  проектот „Зајакнување на капацитетите на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство“, Организацијата на жените на општина Свети Николе организираше   тродневна обука на тема „Застапување и лобирање за унапредување на политиките […]


07.12.2010: Формирана Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство

На 7-ми декември 2010 година, во хотел „Карпош“ во Скопје се одржа средба која го означи формалното формирање на мрежата против насилството врз жените и семејното насилство. На средбата присуствуваа претставнички од 21 НВОи кои делуваат во оваа област и кои воедно се основачи на мрежата. На средбата беа усвоени клучните документи на мрежата: Принципите […]


Со поддршка од