28.06.2013: Обука за врснички едукатори „Важноста на младинскиот активизам во превенција на родово базираното насилство“

Од 25.06.2013 до 27.06.2013 во Куќа на Уметноста – Кичево се одржа тродневен тренинг за млади на тема ‘’Важноста на младинскиот активизам во превенција на родово базирано насилство ‘. На тренингот беа поканети 14 млади, средношколци од Велес, Радовиш и Куманово, и студенти од институтите за родови студии, психологија, социјална работа и политика и дефектологија. […]


15.06.2013: Конкурс за Најдобра младинска иницијатива

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство  објави конкурс за избор на најдобра младинска иницијатива, на тема ‘’Превенција на родово базирано насилство’’ . Конкурсот се организира како дел од проектот „Застапување за унапредување на политиките/стратегиите за спречување на сите облици на насилство врз жените“ поддржан од локалната канцеларија на UNWOMAN во Скопје. Целта на овој конкурс […]


11.06.2013: ПРОТЕСТИ ПРОТИВ НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТ

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство  ги подржа и активно учествуваше во трите протести иницирани од асоцијацијата за здравствeна едукација и истражување Х.Е.Р.А.  Националната мрежа ја подржа иницијативата на граѓанските организации кои бараат повлекување на новиот законот за абортус  предложен од министерството за здравство кој треба да биде донесен по скратена постапка. […]


22.04.2013: Работен состанок за измени и дополнувања на Законот за бесплатна правна помош

Две членки на мрежата присуствуваа на состанокот на работната група во Министерството за правда одржан на 10.04.2013 година, формирана за подготовка на измени и дополнувања на Законот за бесплатна правна помош. Постоечкиот ЗПП има некои недостатоци кои го отежнуваат или оневозможуваат обезбедувањето на оваа услуга од страна на граѓанските организации. Ова особено се однесува на […]


30.03.2013: Работилница „Несакана бременост – безбедни начини за прекинување?“

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство и Х.Е.Р.А – Асоцијација за здравствена едукација и истражувања се залагаат за одбрана на правото на избор на жените во однос на репродуктивната слобода и како резултат на тоа на ден 27.03.2013 година во НВО центарот беше организирана еднодневна работилница за членките на Мрежата на тема […]


27.03.2013: Едукативни работилници за млади на тема Родово базирано насилство

По одржаните две средби на работната група во рамки на мрежатаво следните два месеци ќе бидат организирани 30 едукативни работилници со млади луѓе, средношколци и студенти на теми поврзани со родово базираното насилство и семејното насилство со цел подобрување на знаењата кај младите за овој негативен феномен и нивно поактивно вклучување во борбата против секаков […]


21.03.2013: Партнерство со Национален совет за родова рамноправност „Со здружени напори кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство е локален партнер на Националниот Совет за Родова рамноправност во рамки на регионалниот проект „Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“, финансиран од Европска Унија, а кој ќе се имплементира во пет земји од регионот (Македонија, Србија, […]


16.03.2013: Остварено партнерство со Институт за социолошки и политичко – правни истражувања

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство на ден 13.03.2013 година потпиша Меморандум за соработка за активности поврзани со проект за следење на судски постапки за семејното насилство со Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања. Поттикнати од потребата и неопходноста од активна улога на граѓанскиот сектор во Република Македонија за подобрување […]


10.03.2013: Работилница на тема: „Придобивките од ратификацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и заштита од сите облици на насилство врз жените и семејно насилство“

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство во рамките на проектот „Застапување за унапредување на политиките/стратегиите за спречување на насилството врз жените“ поддржан од UNWOMAN на ден 06.03.2013 година во хотел Сити парк во Скопје,  организираше еднодневна работилница со  членките на мрежата на тема „Придобивките од ратификацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција […]


25.02.2013: Второ Собрание на Националната Мрежа

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство на ден 20.02.2013 година го одржа своето второ Собрание. На Собранието присуствуваа вкупно 24 претставнички на Мрежата од 20 членки организации. Второто Собрание на Националната мрежа го отвори извршната директорка со дефинирање на точките за дискусија и агендата за работа. На ова Собрание беа разгледани  и усвоени […]


Со поддршка од