19.02.2016: Презентација на наоди од „Потреба за проценка на трошоците од семејно насилство“ и „Мапирање на специјализирани сервиси за семејно насилство“

Денес во Јавна соба со почеток во 10:00 часот беа презентирани две публикации  „Потреба за проценка на трошоците од семејно насилство“ и „Мапирање на достапните услуги за жени жртви на насилство во РМ“ кои се изработени во рамки на проектот „Застапување за обезбедување оддржливост на специјализирани сервиси за жртви на семејно насилство“ поддржан од УСАИД Проектот за граѓанско општество.

Потреба за проценка на трошоци од семејно насилство можете да ја превземете тука.

Мапирање на достапните услуги за жени жртви на насилство во РМ можете да ја превземете тука.

Сподели

Со поддршка од