18.08.2020: Препораки за справување со насилство врз жени и семејно насилство во Западен Балкан во време на пандемија

Најголемиот дел од Владите во Западен Балкан прогласија вонредна состојба во своите држави кратко откако беше прогласена пандемија на КОВИД-19, на 11 март 2020. На крајот на март, сите балкански држави прогласија некаков вид на вонредна состојба, карантин, како и мерки и упатства за самоизолација, карантин и одредени санкции за оние кои не ги почитуваат мерките.

За жал, некои ранливи категории, како што се жените жртви на насилство, беа комплетно исклучени од мерките и препораките, заедно со нивните деца, кои исто така се и беа под ризик од домашно насилство. Целосниот документ кој ги содржи најважните информации за препораките со справување со насилството врз жените и семејното насилство во државите на Западен Балкан за време на пандемијата е достапен тука.

Сподели

Со поддршка од