10.10.2019:Женските права и родовата еднаквост во Северна Македонија, настан организиран од Британската амбасада во Р. Северна Македонија

По иницијатива на британската амбасадорка Рејчел Галовеј беше организиран настан на тема Женските права и родовата еднаквост во Северна Македонија. Беа поканети женски граѓански организации кои работат на национално и на локално ниво. Претставничка на мрежата беше присутна на настанот. По поздравното обраќање на британската амбасадорка, беше отворена дискусија за случувањата во областа на родовата еднаквост со фокус на економските и интерсекциските нееднаквости/ предизвици со кои се соочуваат жените од најранливите категории. Исто така се зборуваше и за родово базираното насилство, како и сексуалното и репродуктивното здравје  и права на жените. Настанот заврши со сумирање на наодите и дискусија околу идните активности.

Сподели

Со поддршка од