10.10.2014: Трето Собрание на Националната Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејно Насилство

Третото Собрание на Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство беше одржано на 08.10.2014 (среда) во Скопје. На состанокот беа присутни 11 членки на мрежата.

Собранието го отвори претседателката Санела Шкриељ со дефинирање на точките за дискусија и агендата за работа. Според дневниот ред беа дискутирани следниве точки: Преглед на активностите на мрежата во 2013/2014 година (финансиски и наративен извештај); Претставување на новиот проект на мрежата; Избор на членови на УО; Избор на членови на надзорна комисија; Редовност во плаќањето чланарина и разно.

Под точката Разно се разгледуваше можноста за заедничко спроведување на глобалната кампањата „16 дена“ активизам, неколку членки се пријавија за учество и се договори формирање на работна група која ќе даде предлози и концепт за спроведување  на кампањата на национално ниво т.е. во сите градови во кои членките организации делуваат.

Сподели

Со поддршка од