02.12.2014: Конкурс за тренери

Во рамки на проектот „ Од Родова Нееднаквост до Родова Демократија“ поддржан од  „Schuler, Helfen, Leben“, Германија, Нациоаналната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство објавува конкурс за ангажирање на 2 тренери кои ќе одржат 3 тродневни тренинга  за обучување на врснички едукатори на тема „Родова Демократија“ во тек на месец Јануари/Февруари, 2015.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

–           ВСС општествени науки

–           Минимум 4 годишно работно искуство на темата од интерес

–           Предходно искуство како младински тренер

–           Работно искуство во невладин сектор ќе се смета за предност

Обврски на тренерите:

–           Подготовка на работни материјали за тренинзите

–           Спроведување на тренинзите

–           Евалуација на тренинзите

–           Подготвување на извештај за спроведените тренинзи

Ги повикуваме сите заинтересирани кои ги исполнуваат горе наведените услови, својата кратка биографија со релевантните искуства да испратат на е-маил адреса: mila.radonjic@glasprotivnasilstvo.org.mk  најдоцна до 12.12.2014 (петок).

За повеќе информации контактирајте не нa:

070 340 297  до 16:00 секој работен ден,

или на mila.radonjic@glasprotivnasilstvo.org.mk .

Сподели

Со поддршка од