Për ne

Rrjeti është i krijuar nga organizata civile të Maqedonisë të cilat punojnë në sferën për parandalim dhe ballafaqimin me problemin e dhunës ndaj gruas, përfshirë edhe dhunën familjare.

Misioni i rrjetit është veprim i koordinuar të organizatave civile në drejtim të avancimit të politikave dhe praktikave për ballafaqim me problemet të dhunës ndaj grave dhe dhunës familjare. Rrjeti përpiqet ti njeh të drejtat e njeriut të grave dhe afirmimin e tyre në RM.

Сподели

Со поддршка од