Организациска структура

Управен одбор

1. Иванка Соколова – „Женска акција“ – Радовиш

2. Маја Дилберова – Кризен Центар „Надеж“

3. Ѓунер Небиу – ЖГИ „Антико“


Надзорен одбор

1. Виолета Петровска – Организација на жените„Кумановка“-Куманово

2. Томка Дилевска – Организација на жени на град Скопје

3. Даница Петличкова – „Клеа“ – Битола


Извршна канцеларија

1.  Елена Димушевска, извршна директорка

2. Силвана Ивановска, административно-финансиска асистентка

3. Ана Аврамоска Нушкова, проектна асистентка/правна советничка

4. Маја Балшиќевска, проектна координаторка 

Сподели

Со поддршка од