Организациска структура

Управен одбор

1. Иванка Соколова – „Женска акција“ – Радовиш

2. Маја Дилберова – Кризен Центар „Надеж“

3. Ѓунер Небиу – ЖГИ „Антико“


Надзорен одбор

1. Виолета Петровска – Организација на жените„Кумановка“-Куманово

2. Томка Дилевска – Организација на жени на град Скопје

3. Даница Петличкова – „Клеа“ – Битола


Извршна канцеларија

1.  Елена Димушевска, извршна директорка

2. Силвана Ивановска, административно-финансиска асистентка

3. Ана Аврамоска Нушкова, проектна асистентка/правна советничка

4. Маја Балшиќевска, проектна координаторка 

5. Елена Даскалова, координаторка за комуникации

6. Цветанка Камчева Златева, социјална работничка

7. Даниела Митреска, психолог

8. Росана Богатинова, правна советничка

Сподели

Со поддршка од