Организациска структура

Управен одбор

1. Санела Шкријељ – независна консултантка, Претседателка на Управен одбор

2. Виолета Петровска – Организација на жените„Кумановка“-Куманово,членка

3. Светлана Јаневска – Национален совет за родова рамноправност, членка

4. Фросина Ивановска – Кризен Центар „Надеж“, членка

5. Мила Царовска-ХЕРА – Асоцијација за здраствена едукација и истражување, членка

6. Даниела Панева- Организација на жени општина Свети Николе, членка

7. Томка Дилевска – Организација на жени на град Скопје, членка

 

Извршна канцеларија

1.  Елена Димушевска, извршна директорка

2. Андријана Николовска, административн0-финансика асистентка

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Сподели

Со поддршка од