СЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕМЕ ЗА КОНВЕНЦИЈАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И ДОМАШНО НАСИЛСТВО!

Сподели

Со поддршка од