Дефиниција на насилство врз жени

Што е насилство врз жени?

Насилството врз жените е кршење на човековите права и форма на дискриминација врз нив и ги означува сите акти на родово засновано насилство кои доведуваат или ќе доведат до физичка, сексуална, психичка или економска повреда или страдање на жените, влучувајќи и закани, изнуда или произволно лишување од слобода, без оглед дали се случуваат во јавниот или приватниот живот.

Сподели

Со поддршка од