Женска граѓанска иницијатива – АНТИКО

antiko logo_3_lang

Нашата работа:

• Промовираме култура на мир и ненасилство;

• Учествуваме во политичко и економско јакнење на жените;

• Придонесуваме за јакнење на организациските и институционални капацитети на женските групи;

• Посредуваме при социјално вклучување на жените од рурални средини и маргинилизирани групи.


Контакт:
тел. +389 2 614 641
тел. +389 2 611 130
е-маил: contact@antiko.org.mk
веб страна: www.antiko.org.mk

Сподели

Со поддршка од