Здружение за локален рурален развој – Камењане

ZLRR

Нашата работа:

1. Нудиме професионално советување, поддршка и едукација на жртви на семејно насилство;

2. Обезбедуваме поддршка при економско јакнење нa жртви на семејно насилство;

3. Учествуваме во процесот на јакнење на капацитетите на локалните институции за справување со семејното насилство;

4. Вршиме едукација на населението.


Контакт:
тел. +389 2 3246 794
тел. +389 70 813 124
www.zlrr.org.mk
е-маил: office@zlrr.org.mk

 

Сподели

Со поддршка од