Здружение на граѓани „Флоренс Најтингејл“ – Куманово

florens najtingejl

Нашата работа:

1. Подигнување на свеста и превенција на сите облици на насилство врз жената;

2. Се залагаме за родова рамноправност помеѓу жените и мажите во семејството и општеството;

3. Нудиме бесплатна правна помош и поддршка на жените во остварувањето на нивните права.


Контакт:
тел. +389 31 414 291
тел. +389 70 582 029
е-маил: advijelatifi@yahoo.co.uk

 

Сподели

Со поддршка од