Организација на жени Tурчинки во Македонија – ДЕРЈА

Нашата работа:

1. Вршиме едукација за целата популација за човекови и малцински права

2. Вршиме едукација за женски права

3. Организираме едукативни работилници и семинари за насилство врз жената и семејно насилство

4. Организираме едукативни работилници за предвремено стапување во брак

5. Организираме едукативни работилници за жените од руралните средини на тема „ Жената и демократијата“


е-маил: deryamkd@mt.net.mk

 

Сподели

Со поддршка од