Организација на жени на град Скопје – ОЖС

OZS-logo

Нашата работа:

1. 24 часа отворена национална СОС линија за жртви на семејно насилство

2. Вршиме идентификација на семејното насилство

3. Обезбедуваме стручна помош на жртвите

4. Нудиме психо-социјална поддршка и јакнење на жртвата

5. Обезбедуваме сигурен и безбеден привремен престој

6. Ги упатуваме жртвите до останатите институции

7. Вршиме континуирана обука на волонтери за работа на СОС телефон


Контакт:
тел. +389 (0)2 3164 815
тел. +389 (0)2 15700
е-меил: ozs.nvo@gmail.com
tomkadilevska@yahoo.com

Сподели

Со поддршка од