Организација на жени „Кумановка“ – Куманово

LOGO.kumanovo

Нашата работа:

1. Нудиме правни услуги на жртвите на семејно насилство;

2. Јакнење на капацитетите на локалните институции интервенција и превенција од семејно насилство;

3. Отворена СОС линија.


Контакт:
тел. +389 31 425 191
тел. +389 70 878 337
е-меил: vajlet2002@yahoo.com

 

Сподели

Со поддршка од