Здружение на социјални работници на Град Скопје

Контакт:

тел.: +389 (0)2 3212690

е-маил: zsr_skopje@yahoo.com

 

 

Сподели

Со поддршка од