Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

helsinksi komitet

Нашата работа:

1. Набљудување и информирање за почитувањето на човековите права врз основа на одредбите на Хелсиншкиот завршен документ и другите придружни документи врз кои се темелат меѓународните стандарди за почитување на човековите права и слободи;

2. Набљудување на националните институции (претседателот, собранието, владата, министрите, судовите, администрацијата, полицијата…) и нивната работа;

3. Бесплатна правна помош по поднесени претставки од граѓани;

4. Правни иницијативи пред судовите и институциите;

5. Поднесување апликации пред Судот во Стразбур;

6. Анализи и истражувања на различни теми;

7. Месечни и годишни извештаи за човековите права;

8. Едукација за човекови права;

9. Промоција на нови идеи, стандарди, принципи на работа.


Контакт:
тел. +389 2 3119 073
тел. +389 2 3290 469
веб страна: www.mhc.org.mk
е-маил: helkom@mhc.org.mk

 

Сподели

Со поддршка од