07.11.2019: Работна средба со Клубот на пратенички

По предходно остварените контакти и комуникација со претседателката на Клубот на пратенички, г-ѓата Ѓулумсер Касапи, како и соработката и средбите со претседателките на  Форумот на жени/ Унија на жени во рамки на двете најголеми политички партии во Република Северна Македонија, беше организиран работен состанок  со цел презентирање на клучните наоди од анализата која ја подготви […]


31.10.2019: Работна средба за верификација на наодите од Анализа на економските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина

На ден 31.10.2019 година со почеток во 09.30 во хотел Порта беше одржана работна средба со организациите членки на Мрежата со цел презентација на наодите од  спроведената анализа за економските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на насилство кои сакаат да ја напуштат насилната средина. Покрај наодите, на средбата беа презентирани и нацрт верзиите […]


30.10.2019: Извештај за „Унапредување на имплементацијата на Истанбулската Конвенција: Улогата на женските граѓански организации и мрежи во Западен Балкан и Турција“

Овој извештај е поддржан од Европската мрежа против насилство врз жени (WAVE Network) дава преглед на моменталната состојба со имплементацијата на Конвенцијата во секоја од земјите, при тоа фокусирајќи се на членови кои се најдобро имплементирани, членови за кои постои најголем предизвик во имплементацијата, како и на средствата кои секоја од Владите ги одвоила за […]


29.10.2019: Јавна расправа на тема: Имплементација на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

Комисија за еднакви можности на жените и мажите на 29 Октомври 2019г. ја одржа 12тата Седница, каде што се одржа Јавна расправа на тема: Имплементација на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. На седницата, свое обраќање имаше Извршната директорка на Националната мрежа, Елена Димушевска. Димушевска укажа на тоа дека законот не ја […]


18.10.2019: Извештај од анкета за функционирањето и односите со јавноста на Мрежата

Во периодот јули – септември 2019 година, во Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство беше спроведена анкета за нејзиното функционирање  и односите со јавноста. Основната цел на анкетата беше да се сондираат мислењата, ставовите, перцепциите и искуствата поврзани со внатрешната комуникација и соработка во Мрежата и тоа, на организациите-членки, на вработените во […]


10.10.2019:Женските права и родовата еднаквост во Северна Македонија, настан организиран од Британската амбасада во Р. Северна Македонија

По иницијатива на британската амбасадорка Рејчел Галовеј беше организиран настан на тема Женските права и родовата еднаквост во Северна Македонија. Беа поканети женски граѓански организации кои работат на национално и на локално ниво. Претставничка на мрежата беше присутна на настанот. По поздравното обраќање на британската амбасадорка, беше отворена дискусија за случувањата во областа на родовата […]


07.08.2019: Повик за учество на обука “WRITING INSTEAD OF FIGHTING“

Обуката е организирана од групата „Ајде да…“ од Р. Србија во партнерство со организации од Р.С. Македонија и Босна и Херцеговина. Времетраењето на обуката е од 28-ми септември до 3-ти октомври 2019 година во Сремски Карловци – Србија. Кој може да учествува: Млади луѓе, тренери/лидери кои се активно вклучени во младински организации (по 7 претставници […]


10.07.2019: Вмрежување на женските граѓански организации во Македонија

Во периодот од 1 до 4- ти Јули 2019 година во организација на Фондацијата Квина тил Квина и Организацијата на жени од Свети Николе беше организиран мрежен состанок за женски граѓански организации кои делуваат на територијата на Република Северна Македонија во хотел ,,Изгрев“ Струга. Состанокот имаше за цел да се запознаат организациите меѓусебно, да се […]


01.06.2019: Започна кампањата на Платформата за јакнење на граѓански организации (CSSP) со позитивни пораки за Истанбулската конвенција во Западен Балкан и Турција

Кампањата беше организирана од српската партнер организација од Платформата, Феномена и WAVE. Целта на кампањата е да ги информира граѓаните од Западен Балкан и Турција за позитивните ефекти кои Истанбулската конвенција би можела да ги има врз нивните животи откако ќе биде имплементирана во нивните земји. Вклучени се сите партнери на CSSP, што значи дека […]


01.04.2019: Започна спроведување на истражување за Пристап до фондови на женски граѓански организации

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во партнерство со 8 женски организации од шест земји од Западен Балкан презеде иницијатива за спроведување на истражување насочено кон испитување на финансиските трендови во областа на женските права и родовата еднаквост во земјите од Западен Балкан, со поддршка на фондацијата  “Квина тил Квина”, а финансирана […]


Со поддршка од