07.12.2010: Формирана Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство

На 7-ми декември 2010 година, во хотел „Карпош“ во Скопје се одржа средба која го означи формалното формирање на мрежата против насилството врз жените и семејното насилство. На средбата присуствуваа претставнички од 21 НВОи кои делуваат во оваа област и кои воедно се основачи на мрежата. На средбата беа усвоени клучните документи на мрежата: Принципите […]


Со поддршка од