15.04.2020: Брза анализа на преземените и предложени мерки за справување со влијанието на епидемијата од ковид-19 од родова перспектива

Како плод на соработка и партнерство, заедно со организациите кои придонесуваат кон унапредување на родовите политики – Центарот за истражување и креирање политики, Радар,  ЕХО – Штип,  Гласен текстилец,  Рурална Коалиција,  Движење против хендикеп „Полио плус“, го изработивме второто издание на Брза анализа на преземените и предложените мерки за справување со влијанието на епидемијата од родова перспектива „Ковид 19 и родот“.

Во оваа анализа изложени се препораките за ублажување на последиците од кризата со пандемијата од ковид-19 од родов аспект и целат да го намалат родовиот јаз кај мерките кои се носат од страна на Владата.

Сподели

Со поддршка од