28.04.2018: Средба со членки на ИК на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ

На 28. април 2018 г., во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ во Скопје, претставнички на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство одржаа средба со членките на Извршниот комитет на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ. Средбата беше со цел дискусија за обврските кои Р. Македонија ги стекна со ратификацијата на Истанбулската конвенција, како и за процесот на воспоставување на регионален пакет на сервиси за жени жртви на различни форми на насилство. Се разговараше за понатамошните планови за заедничко делување со цел воспоставување на сеопфатна заштита од родово базирано насилство, како и активности за превенција и подигнување на свеста за овој проблем.

Сподели

Со поддршка од