23.03.2018: Валидациски средби за наодите од истражувањето и препораките за унапредување на системот за заштита на децата жртви на насилство

На 14., 15. и 23. март 2018 година беа одржани три валидациски средби со претставници од релевантните министерства и институции кои работат на проблематиката на насилство врз деца. Цел на средбите беше презентација и дискусија за наодите и препораките добиени од истражувањето за постапување во случаи на насилство врз деца во системот за заштита на децата.

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, во партнерство со Kанцеларијата на УНИЦЕФ, спроведe студија за Идентификување и проценка на институционалните механизми за превенција, идентификување, пријавување, упатување и заштита во случаи на насилство врз деца, во рамките на системот за заштита на децата. Спроведувањето на студијата беше финансиски поддржано од Европската Унија, а кофинансирано од УНИЦЕФ, во рамките на регионалниот проект за заштита на децата од насилство и за инклузија на децата со попреченост.

Првата средба на 14.03.2018 г. беше со претставници од центрите за социјални работи и МВР, втората (15.03.2018) со претставници од Министерство за здравство и Министерство за образование и наука, а третата средба (23.03.2018) беше со претставници од секторот правда – Народен правобранител и ОЈО.

Сподели

Со поддршка од