07.11.2019: Работна средба со Клубот на пратенички

По предходно остварените контакти и комуникација со претседателката на Клубот на пратенички, г-ѓата Ѓулумсер Касапи, како и соработката и средбите со претседателките на  Форумот на жени/ Унија на жени во рамки на двете најголеми политички партии во Република Северна Македонија, беше организиран работен состанок  со цел презентирање на клучните наоди од анализата која ја подготви Националната мрежа.

Покрај наодите беше презентиран и Предлог моделот на реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на насилство.

На средбата се разговараше и за важноста од поскоро усвојување на предлог Законот за спречување и заштита од различни форми на насилство врз жени и семејно насилство, како и за заеднички активности на Клубот и Мрежата во рамки на претстојната кампања „16 дена активизам против насилство врз жените“. 

На работната среба пратеничките уште еднаш ја потврдија својата заложба за унапредување на заштитата на жените  жртви на насилство и дадоа поддршка на активностите кои Националната мрежа планира да ги спроведува во периодот кој следи.

Сподели

Со поддршка од